Selecteer een pagina

Privacybeleid

In dit privacybeleid leggen we uit hoe we je persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen. Dit privacybeleid geldt voor alle persoonlijke informatie die we verwerken wanneer je onze website bezoekt, een bericht achterlaat op de website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Wie zijn wij?

Doorprikken.nu is eigendom van twee gefrustreerde Amsterdamse burgers.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken we ze?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan je naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens als je IP-adres of je berichten op de site. Doorprikken.nu verzamelt de volgende gegevens, afhankelijk van je interactie met ons:

Gegevens die je zelf met ons deelt
Wanneer je een contactformulier op de website invult, bijvoorbeeld om een vraag te stellen, bewaren we deze informatie om je verzoek te kunnen afhandelen. Ook commentaren die je achter laat op onze website bewaren we zodat andere webbezoekers ze kunnen lezen. We bewaren deze gegevens tot je ons verzoekt om ze te verwijderen.

Met wie worden je gegevens gedeeld?

Wij delen je gegevens nooit, met niemand, behalve wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Bekijken, aanpassen en verwijderen van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Dat doe je door een mailtje te sturen naar hallo@doorprikken.nu. Dat kun je ook doen als je wilt dat wij je gegevens corrigeren omdat ze onjuist of verouderd zijn. Bovendien heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Doorprikken NU. Voor al je andere vragen over jouw persoonsgegevens stuur je een mail naar hallo@doorprikken.nu.

Bescherming en opslag van je persoonsgegevens

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via hallo@doorprikken.nu.

Jouw gegevens worden binnen de EU opgeslagen.

Gegevens van kinderen

Onze website is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van doorprikken.nu door personen jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is mogelijk dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of aangepast. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen ingrijpend van aard zijn, zullen we ze op een duidelijke en opvallende manier communiceren.